Професорсько-викладацький склад кафедри туризму:

SONY DSC

1. Коваль Петро Федорович, к.е.н., доцент.  Працює на кафедрі з 2005 р. Член ради.

Асоціації працівників навчальних закладів України туристського профілю з 2011 р., член науково-технічної ради Національного агентства з туризму і екскурсій з 2011 р.

Опублікував 4 навчальні посібники, монографію, понад 60 науково-методичних робіт.

Сфера наукових інтересів: спортивний туризм, в’їзний туризм.

E-mail: p.kovaltur@gmail.com

Aleshygina

2. Алєшугіна Наталія Олександрівна, к.е.н., доцент. Працює на кафедрі з 2007 року.

Автор 5  навчальних посібників, 7 монографій (1 – одноосібна), понад 70 наукових та навчально-методичних робіт.

Сфера наукових інтересів: сталий розвиток туризму, альтернативні види туризму, проблеми розвитку туристично-рекреаційної сфери Полісся, розвиток сільського туризму.

E-mail: aleshugina@ukr.net

SONY DSC

3. Безуглий Ігор Володимирович, к.е.н.,доцент. Працює на кафедрі туризму з 2005 р.

Автор  навчального посібника,  монографії, понад 40 статей у фахових виданнях, 15 науково-методичних робіт.

Сфера наукових інтересів: формування інноваційної політики розвитку туристичної сфери.

E-mail: bezugly@dnet.com.ua

Velichko4. Величко Віктор Миколайович, викладач кафедри туризму. Закінчив аспірантуру Харківської державної академії дизайну і мистецтв зі спеціальності 17.00.05 – образотворче мистецтво.

Розробник концепту заповідника «Хутір художника Миколи Ге». Голова Чернігівського міського товариства охорони пам’яток історії і культури. Автор більше 20 наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів: історія туризму, історія мистецтвознавства.

E-mail: v.n.velichko@gmail.com

7878 5. Бриль Кирило Григорович, к.е.н., доцент працює на кафедрі з 2009 р. Автор    більш  30 наукових публікацій, 15 методичних робіт.

Сфера інтересів: створення і розвиток туристичних центрів.

E-mail: kirill_bryl@mail.ru