Історія кафедри

Історія та сьогодення кафедри туризму

Навчально-наукового інституту бізнесу, природокористування і туризму

Національного університету “Чернігівська політехніка”

У 2003 р. на сесії Чернігівської обласної ради в контексті удосконалення організації і функціонування туристичної галузі України було розглянуто питання розвитку туристичного сектору області як найбільш привабливого для залучення іноземного капіталу, потужного стимулятора функціонування малого та середнього бізнесу; визначена одна з основних проблем цього сектору економіки – відсутність висококваліфікованими фахівців.

Враховуючи актуальність вказаних проблем та відсутність навчальних закладів, що готували на той час фахівців за галуззю знань ,,Сфера обслуговування” у регіоні, за клопотанням обласної державної адміністрації в Чернігівському державному інституті економіки і управління  на факультеті менеджменту в 2003 році було розпочато підготовку бакалаврів за напрямом 6.050400 ,,Туризм”.

В 2005 році на факультеті була створена кафедра туризму, яку очолив кандидат економічних наук, доцент Коваль П.Ф. Кафедрою велась підготовка фахівців за напрямами “Туризм” та “Готельне господарство” та спеціальністю  “Менеджмент туристичної індустрії”.

З 01.09.2011 року кафедра туризму починає функціонувати у складі факультету природокористування і туризму ЧДІЕУ.

З 01.09.2014 р. кафедра туризму є складовою факультету життєдіяльності, природокористування і туризму Навчально-наукового інституту управління та адміністрування Чернігівського національного технологічного університету.

Нині навчально-виховний процес, наукову та організаційно-методичну діяльність кафедри забезпечують 6 науково-педагогічних працівників, з яких 6 мають вчене звання доцента. Кафедра активно залучає до науково-педагогічної діяльності працівників інших кафедр та інститутів, які мають вчене звання професора та доцента.

За 5 останніх років НПП кафедри реалізовано 2 науково-дослідні теми, видано 5 навчальних посібників, опубліковано 30 статей у наукових фахових виданнях, підготовлено 40 доповідей на наукових конференціях. Викладачі кафедри неодноразово виступали офіційними опонентами, рецензентами дисертаційних досліджень, здійснювали керівництво написанням дисертацій.

За 16 років існування кафедрою випущено близько 500 спеціалістів, які здобули фах менеджера туристичної індустрії та туризмознавця. У 2015 р. отримана ліцензія на підготовку магістрів з туризмознавства. Випускники кафедри працюють на підприємствах туристсько-готельної сфери України і багатьох країн світу, в т.ч Туреччини, Греції, Таїланду, Мексики, Арабських Еміратів.

В грудні 2017 року кафедру туризму очолила Зеленська Олена Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, автор більше 100 наукових та науково-практичних публікацій: із них 9 колективних монографій, 7 навчальних посібників і 1 науково-популярного видання, виконаних у співавторстві, 60 статей.

З 2 квітня 2018 року кафедра туризму є складовою Навчально-наукового інституту бізнесу, природокористування і туризму Чернігівського національного технологічного університету.

Кафедрою організовується спортивно-оздоровча та екскурсійна діяльність: в рамках роботи секції спортивного туризму готуються спортсмени-розрядники і інструктори з дитячо-юнацького туризму. Проведено біля 10 категорійних походів Карпатами, Гірським Кримом, р. Десна, р. Снов, постійно проводяться, екскурсії, походи вихідного дня Чернігівщиною, виїзні заняття в агросадибах. Напередодні “Євро-2012” для усіх бажаючих кафедрою туризму організовувались курси гідів-перекладачів та екскурсоводів.

Кафедра активно співпрацює з підприємствами туристсько-готельної сфер м. Чернігів, агросадибами, громадськими організаціями в сфері туризму, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, іншими навчальними закладами.

Сьогодні на кафедри ведеться підготовка фахівців за напрямом 242 “Туризм” за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр».